Ekspert për shishe qelqi dhe kapak alumini

15 vite eksperiencë në prodhim

Turne në fabrikë